ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

PUBLIC PROCUREMENT BEST PRACTICE GUIDE
Public Procurement Directorate


Version: 1.1 (01/01/2008)

 

 

 

Ελληνικά English
Παρακαλώ επιλέξτε γλώσσα Please select language
   
   
   
Για περιγραφή των βασικών λειτουργιών / δυνατοτήτων της web-based έκδοσης του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων πιέστε εδώ.